hymn

 kluczmuz

Czy znacie Fort Ticonderoga?

- stoi do dziś.

Stworzyła go za wolą Boga

Kościuszki myśl.

Zostawił niepodlegle Stany,

porzucił raj

- powrócił, by swój ukochany

ratować kraj.

Jeszcze Polska nie widziała

 takich tłumów, takich ciżb,

gdy przysięga Generała

wzbiła się nad Kraków wzwyż.

Jeszcze Polska nie umarła

- racławickich rzecz to kos-

 kiedy powstał cały naród

na Kościuszki gromki głos!

 choć Powstanie paść musiało

- wróg silny był...

Kościuszko okrył Polskę chwałą

po nasze dni.

I nigdy, dopóki żyjemy,

nie zginie kraj.

Nauczył nas własnym przykładem

jak bronić prawd.

Odsłony: 368

Ultimate Facebook Like Box Slider