Zdalna szkoła

strzalkaORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH (I-III)

Informacja dla rodziców

Procedury bezpieczeństwa

Załącznik nr 1- Oświadczenie rodzica o braku kontaktu z osobą zarażoną COVID- 19

ikonawordapdf pobierz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie rodzica- Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa

ikonawordapdf pobierz

Załącznik nr 3 - DEKLARACJA

ikonaworda pdf pobierz

 

 

strzalkaODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Procedury bezpieczeństwa - organizacja


Załącznik nr 1- Oświadczenie rodzica o braku kontaktu z osobą zarażoną COVID- 19

ikonawordapdf pobierz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie rodzica- Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa

ikonawordapdf pobierz

Załącznik nr 3 - DEKLARACJA
ikonawordapdf pobierz

 

strzalkaORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

Procedury bezpieczeństwa


Załącznik nr 1- Oświadczenie rodzica o braku kontaktu z osobą zarażoną COVID- 19

ikonaworda pdf pobierz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie rodzica- Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa

ikonaworda pdf pobierz


Załącznik nr 3 - DEKLARACJA
ikonawordapdf pobierz

 

 strzalkaKONSULTACJE

 

Procedury bezpieczeństwa

Załącznik nr 1- Oświadczenie rodzica o braku kontaktu z osobą zarażoną COVID- 19

ikonawordapdf pobierz

Załącznik nr 2 - Oświadczenie rodzica- Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa
ikonawordapdf pobierz

Załącznik nr 3 - Zgoda naudział w konsultacjach
ikonawordapdf pobierz

 

 strzalkaSTOŁÓWKA

Procedury bezpieczeństwa

DEKLARACJA - na korzystanie ze stołówki szkolnej
ikonawordapdf pobierz

 

 

 

Powrót do szkoły!

 
Loading...
 

INFORMATOR DLA RODZICA
 
 
Loading...

Otrzymaliśmy komputery!

Dzięki Stowarzyszeniu Rozwoju „Inspiracje” w Słupsku nasza szkoła otrzymała 4 komputery i 1 laptopa w ramach zbiórki publicznej „Wyrównywanie szans edukacyjnych – zbiórka sprzętu elektronicznego dla uczniów ze Słupska”. Sprzęt szkoła przekaże dla uczniów ujętych w zapotrzebowaniu do wsparcia w ramach wyrównywania szans edukacyjnych w ramach zdalnej szkoły. 

--sprzet fundacja

Informacja

informacjaMinister Edukacji Narodowej podał do wiadomości, że zdalne nauczanie w szkołach potrwa do 24 maja br.
Egzamin ósmoklasisty zaplanowany jest na 16-18 czerwca br. 

Rekrutacja uzupełniająca

 Adres strony dla rodziców rekrutacji uzupełniającej:


https://uzupelniajaca-sp-slupsk.nabory.pl/

Szanowni Państwo!

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

informuję, że Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupsku do 26 kwietnia br. kontynuuje realizowanie kształcenia na odległość .

Egzamin ósmoklasisty został przeniesiony na inny termin – Minister Edukacji Narodowej w swoim wystąpieniu mówił o drugiej połowie czerwca.

W sprawach szczególnych proszę o kontakt ze szkołą pod numerem telefonu 0 59 842 31 41 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z poważaniem - Karolina Keler 
dyrektor szkoły

 Drodzy Rodzice!

Znaleźliśmy się w wyjątkowej sytuacji, w której na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w okresie od 25 marca do 10 kwietnia br. będzie realizowane w naszej szkole kształcenie na odległość.

1. Zajęcia będą realizowane w trybie tygodniowego rozkładu materiału - każdego dnia, w którym przypadają planowe lekcje nauczyciele do godz. 10.00 drogą elektroniczną będą przesyłać przygotowywane materiały. Nauczyciele będą dokładać wszelkich starań, by przygotowany materiał był zróżnicowany, łączył przemienne kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia; będą uwzględniać możliwości psychofizyczne uczniów oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

Nauczyciele będą w stałym kontakcie z rodzicami, by odpowiadać na pytania związane z zadanym materiałem.

Jako priorytetowy zakres do zrealizowania należy traktować materiał z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, przyroda, biologia, geografia, historia, fizyka, chemia, język niemiecki.

2. Zadania przygotowane przez nauczyciela z prośbą o wykonanie i przesłanie wykonanych zadań przez ucznia należy przesłać drogą elektroniczną (poczta e-mail lub komunikatory) lub telefoniczną (zdjęcie wykonanego zadania).

3. Sposób oceniania pracy zdalnej uczniów - została wprowadzona nowa kategoria ocen praca zdalna z wagą 3. Wszystkie prace zadane uczniom z prośbą o wykonanie i przesłanie do sprawdzenia dla nauczyciela będą oceniane w tej kategorii. Nauczyciel po sprawdzeniu pracy ucznia przekaże informację zwrotną dla ucznia i/lub rodzica.

4. Nauczyciele będą wpisywali w librusie tematy lekcji zrealizowanych. Przy obecności uczniów zostanie wpisany zwolniony. Frekwencja uczniów będzie monitorowana przez raport wychowawcy na podstawie informacji od każdego nauczyciela uczącego w danej klasie (w przypadku gdy nauczyciel zauważy brak odczytywanych wiadomości i nierealizowanie zadanego materiału przez ucznia natychmiast przez wiadomość na librusie powiadamia wychowawcę klasy). Raport wychowawcy będzie podstawą dla pedagoga do wszczęcia działań pomocowych w sprawie zdalnego nauczania (interwencja telefoniczna - rozmowa z rodzicem, zbadanie problemu, ustalenie ścieżki pomocowej).

5. Wsparcia psychologiczno-pedagogicznego udzielają panie pedagog – można kierować do nich wszelkie pytania i sprawy związane z poradzeniem sobie w tej niecodziennej sytuacji.

Proszę również o informacje zwrotne, o uwagi i sugestie w postaci wypełnienia ankiety przez librus. W piątek będzie udostępniona ankieta z prośbą o wypełnienie – osobna dla uczniów i rodziców. Ważne jest dla nas, byśmy na bieżąco mogli odpowiadać na wszelkie potrzeby Rodziców i Uczniów.

Z serdecznymi pozdrowieniami - Karolina Keler 
dyrektor szkoły

Rekrutacja

Szanowni Państwo, 

rekrutacja elektroniczna do klas pierwszych odbywa się w systemie NABO. 

Proszę o niedostarczanie do odwołania wydruków zgłoszeń dot.rekrutacji do klas pierwszych.

O wszelkich zmianach będę informować na bieżąco.

Z poważaniem - Karolina Keler
dyrektor szkoły

Szanowni Państwo,

do 25 marca br. zostały zawieszone zajęcia, szkoła jest zamknięta.

Wszelkie sprawy proszę kierować drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Rodziców i Uczniów zachęcam również do kontaktu przez dziennik elektroniczny. 

Telefon do szkoły czynny w godz. 9-13: 0 59 842 31 41.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Z serdecznymi pozdrowieniami - Karolina Keler
dyrektor szkoły

Informacja!

drogi rodzicu

Każdego dnia loguj się na librusie, śledź informacje również na stronie szkoły. 

Zachęcaj i motywuj swoje dziecko do korzystania z materiałów przesyłanych przez nauczycieli drogą elektroniczną przez librusa – lekcje warto realizować poza szkołą!


uczeniuczennica

Każdego dnia loguj się na librusie, śledź informacje również na stronie szkoły. 

Korzystaj z materiałów przesyłanych przez nauczycieli drogą elektroniczną przez librusa – lekcje warto realizować poza szkołą! 

Nauczyciele przygotowują specjalnie dla Ciebie materiały dydaktyczne.

Czas spędzony w domu może być ciekawą formą samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności!

 

Z pozdrowieniami - Karolina Keler 
dyrektor szkoły

WAŻNE!!!

Opublikowano: środa, 11, marzec 2020

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole

W dniach  12 i 13 marca br.
w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.

Jeśli rodzic ma możliwość zorganizowania opieki nad dzieckiem, proszę o nieposyłanie dzieci do szkoły.

W dniach 16-25 marca br. zajęcia w szkole zostają zawieszone.

W związku z ograniczeniem funkcjonowania placówki na stronie szkoły www.sp2.slupsk.pl będą  zamieszczane materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele.

Proszę śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

Proszę również odczytywać wiadomości przesyłane przez dyrektora w dzienniku elektronicznym.

 

Rekrutacja 2020/2021

mieta

 szanowni rodzice

Nabór uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

odbywać się będzie drogą elektroniczną w systemie rekrutacyjnym NABO.

Rekrutacja trwa od 02.03.2020 r. do 23.03.2020 r.

Wnioski składamy na stronie: https://sp-slupsk.nabory.pl

OFERUJEMY RODZICOM POMOC W ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI

 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

 W GODZ. 7.30-15.30 W SEKRETARIACIE !

 tel. kontaktowy (59) 842-31-41

Rekrutacja elektroniczna - WSKAZÓWKI 

  • W celu złożenia wniosku należy wejść na stronę https://sp-slupsk.nabory.pl

  • Rekrutacja trwa od 02.03.2020 r. do 23.03.2020 r. tylko w tym terminie będzie możliwe złożenie zgłoszenia/wniosku.

  • Rodzic/opiekun prawny zakłada konto wybierając opcję „Wypełnij nowy wniosek/zgłoszenie”.

  • Zgłoszenie składają rodzice dziecka z obwodu szkoły, natomiast wniosek wypełniają rodzice dziecka ubiegającego się o miejsce w szkole spoza obwodu.

  • Login do konta to PESEL dziecka, hasło rodzic ustala indywidualnie.

  • Po wypełnieniu zgłoszenia/wniosku oraz oświadczeniu, że informacje są prawdziwe, należy wydrukować wniosek, podpisać i dostarczyć w formie papierowej do sekretariatu szkoły.

  • Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki, zgodnie z informacją w aplikacji.

 

Rekrutacja elektroniczna – WAŻNE !

  • Rodzice dziecka zakwalifikowanego do klasy pierwszej danej szkoły w terminie od 06.04.2020 r. od godziny 12.00 do 15.04.2020 r. do godziny 10.00, składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły w sekretariacie szkoły.

  • Szczegółowe informacje pod numerem tel. (59) 842-31-41

Ultimate Facebook Like Box Slider