Innowacje pedagogiczne

Lp.

Tytuł innowacji

Autor innowacji

Realizator innowacji

1.

Rozwijanie zainteresowań sozologią u uczniów w nauczaniu zintegrowanym (133/2006)

Irena Bracka

Irena Bracka, nauczyciele klas 0-III

od 1.09.2002 r.

2.

Działalność artystyczna uczniów jako metoda realizacji celów wychowawczych (134/2006)

Anna Pietruszewska

A. Pietruszewska

od 1.09.2003 r.

3.

Nauka gry na instrumentach w nauczaniu wczesnoszkolnym (135/2006)

 Katarzyna Sawicka

p. K Sawicka

od 1.09.2003 r.

4.

Innowacja pedagogiczna z wychowania fizycznego z zakresu lekkoatletyki dla klas IV-VI (2/2007)

Sylwia Borecka

Sylwia Borecka

od 1.09.2007r.

od 1.09.2016

(elementy)

5.

Rozwijanie zainteresowań u uczniów kl. I-III pracą i dorobkiem wybranych postaci historycznych z wykorzystaniem tekstów popularnonaukowych (138/2006)

Iwona Pytlos

 I. Pytlos

od 1.09.2011r.

6.

Wychowanie zdrowotne w edukacji wczesnoszkolnej (145/2006)

Grażyna Mazowiec

G. Mazowiec 

i nauczyciele klas 0-III

od 1.09.2002 r.

7.

Edukacja regionalna z elementami folkloru kaszubskiego w klasach I-III (53/2004)

 Renata Bukowska

nauczyciele klas 0-III

od 1.09.2004 r.

Zawieszona od 01.09.2012 do 31.08.2014

Wznowienie K. Keller,     
K. Mielniczuk od  1.09.2014

8.

Nauka tańca jako wspieranie rozwoju fizycznego, intelektualnego i emocjonalnego ucznia szkoły podstawowej   (52/2004)

Anna Pietruszewska

A. Pietruszewska

od 1.09.2004 r.

9.

Korelacja poznawania przyrody z działalnością plastyczną u dzieci w młodszym wieku szkolnym.  (139/2006)

Jolanta Dyda

J. Dyda

od 1.09.2006 r.

10.

 

Rozwijanie uzdolnień plastycznych u uczniów klas I-VI szkoły podstawowej

Iwona Ludwikowska

 I. Ludwikowska

od 1.09.2008 r.

11.

Kształtowanie postawy chrześcijańskiej wśród uczniów klas IV-VI na zajęciach pozalekcyjnych Koła Biblijnego (141/2006)

Krzysztof Krawiec

K. Krawiec

od 1.09.2004 r.

12.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów metodą portfolio językowego.

 Monika Fortuńska

M. Fortuńska

od 1.09.2012, od 1.09 2016

(elementy)

13.

Malowanie słowem. Kształcenie umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi.

Magdalena Czernichowska

M. Czernichowska

od 01.09.2012 r.

INFORMACJE O REALIZACJI INNOWACJI

Odsłony: 360

Ultimate Facebook Like Box Slider